Knauf Rotband Haftputzgips 30kg

14,67 € / Sack

(0,49 € / kg)

Inhalt: 30 Kilogramm

kg